www.servisautomatizace.cz automatizace, outsourcing a servis výkonové elektroniky


Montážní metody

Jedním z nejdůležitějších požadavků kladených na montáž těsnění GMN spočívá v zaručení běhu vnitřního kroužku bez házení. Proto doporučujeme nalisovat vnitřní kroužek proti osazení na hřídeli. Je nutno zajistit velmi dobrý souběh osazení a hřídele.

Následující montážní metody jsou stejně vhodné jak pro labyrintová těsnění tak pro štěrbinová těsnění:

Metoda I (montáž z čelní strany) Pro případy použití, kdy mohou být labyrintová těsnění GMN montována z čelní strany, doporučujeme použití montážního pouzdra, která překrývá vnitřní a vnější kroužek. Protože jsou oba kroužky téměř stejně široké, budou tímto způsobem umístěny do správnépracovní polohy. Vnější kroužek těsnění může být maximálně o 0,1 mm širší než vnitřní kroužek. Pro velmi přesné jednotky nebo má-li být axiální vůle plně využita doporučujeme zarovnání montážního pouzdra v oblasti hliníkového kroužku, aby mohly být vnitřní a vnější kroužek namontovány absolutně v nulové poloze. U štěrbinových těsnění mají oba kroužky stejnou šířku.

Metoda II (montáž uvnitř jednotky)Pro případy použití, u nichž není možná montáž z čelní strany z důvodu konstrukce rozhraní, je možno montáž těsnění GMN provést následovně.Těsnění GMN je předlisováno na hřídeli.

Hřídel je pomalu zasunuta do pouzdra ložiska. Přitom je příruba ložiska držena ve správné pozici prostřednictvím děleného distančního kroužku šířky Sa/2.

Distanční kroužek se odstraní a příruba je připevněna šrouby. Těsnění je nyní v optimální pracovní pozici.

Metoda III Tato metoda nalezne uplatnění, není-li použitelná ani montáž z čelní strany, ani předmontáž na hřídeli.

Těsnění GMN jsou předmontována v přírubě pouzdra.

Hřídel je pomalu zasunuta do pouzdra krytu, přičemž vnější kroužek těsnění je držen ve správné poloze prostřednictvím děleného vysoce přesného distančního kroužku.

Po montáži bude odstraněn distanční kroužek a oba kroužky těsnění jsou ve správné pracovní poloze.