www.servisautomatizace.cz automatizace, outsourcing a servis výkonové elektroniky


Srovnání dotykových a bezdotykových těsnění


Níže uvedená tabulka ukazuje heslovitě všechny důležité a pro praxi relevantnípřednosti bezdotykových těsnění oproti obvyklým dotykovým těsnícímsystémům.

Kritéria

Dotyková manžetová těsnění

Bezdotyková labyrintová těsnění

Opotřebení

třením

žádné

Ztráty výkonu

ztrátami vzniklými třením

žádné --> úspora energie --> možné případné menší hnací jednotky

Nárůst teploty

viz diagram

žádný

Mez rychlosti

dle materiálu

žádná

Doba životnosti

omezena opotřebením

bez omezení

Mazání

na těsnícím místě žádoucí nebo nutné

není potřebné žádné mazání těsnícího místa.

Připojovací díly

tvrzení a broušení hřídele je potřebné pro snížení opotřebení

bez tvrzení a broušení připojovacích dílů;

Teplota nasazení

nízká – podmíněno materiály (pryž a plast)

vysoká – díky kovovým materiálům oceli a hliníku (170 °C)

Montážní prostor

malý

dříve: velký, na základě ne firmě vyrobených labyrintů
dnes: malý, na základě labyrintových kroužků GMN

Oblast nasazení

tukové mazání

tukové mazání

 

olejové mazání

olejové mazání, leží-li olejová lázeň pod průměrem těsnění;
mazání olejovou mlhou (mlhováním);

   

voda – pouze podmíněně, protože voda není vhodná pro "mazání" těsnících manžet a zvyšuje opotřebení

voda – při použití matriálů odolných vůči korozi a hladinou vody pod průměrem těsnění

   

chybí schopnost utěsnění vůči jemnozrnnému a hrubozrnnému znečištění, protože toto znečištění způsobí velmi rychle opotřebení těsnících manžet

bezpečná těsnící schopnost vůči jemnozrnné a hrubozrnné nečistotě


Vřeteno s dotykovým
těsněním hřídele

Vřetena s labyrintovými kroužky GMN

(Zvýšení teploty v počáteční oblasti podmíněno třením v ložisku – nikoliv labyrintovými kroužky GMN)