www.servisautomatizace.cz automatizace, outsourcing a servis výkonové elektroniky


Kompletní volnoběžné spojky - montážní pokyny

MONTÁŽNÍ PŘEDPISY - Kompletní volnoběžné spojky FP/FPD/FN/FND 400

Montážní lícování:
Vnější kroužek s lisovaným uložením náboj D = H6
Vnitřní kroužek s lisovaným uložením (FP/FPD) hřídel d = h5
Vnitřní kroužek s drážkou zalícovaného pera (FN/FND)
hřídel d = js6 (k5)

Drážka zalícovaného pera u vnitřního kroužku volnoběžky (FN/FND) dle DIN 6885 Bl. 1 (P9) s boční vůlí.

Části zařízení, do nichž budou vlisovány nebo nalisovány kroužky volnoběžky, mohou být zhotoveny z oceli nebo z neželezných kovů. Při použití neželezných kovů se, prosím, informujte u naší firmy.

Pro vlisované nebo nalisované kroužky volnoběžek nejsou pro bezvadný přenos přenášení kroutících momentů nutná žádná zajištění v axiální a radiálním směru. Vnitřní kroužky typů FN a FND musí být axiálně zajištěny pouze tehdy, pokud není axiálně fixován samotný nalisovaný vnější díl (ozubené kolo, páčka). U kompletních volnoběžných spojek nesmí jít tlak vlisování přes kuličky.

Po montáži vzniká mezi C2 a C5 radiální vůle ložiska. Má-li být dosaženo C2, pak musí být při výrobě připojovacích dílů usilováno o co největší rozměr hřídele a nejmenší rozměr náboje.

Pozor: Prosím, připojovací díly v oblasti uložení volnoběžky a kroužky volnoběžky před vlisováním, příp. nalisováním důkladně očistěte (bez tuku).

Mazání:
Typy FPD 400 a FND 400 jsou dodávány s životnostní náplní oleje.
Typy FN 400 a FP 400 jsou z výroby opatřeny pouze ochranou proti korozi.