www.servisautomatizace.cz automatizace, outsourcing a servis výkonové elektroniky


Mazivo- pokyny pro volnoběžky se spojkovými válečky

Správné mazání našich vysoce kvalitních volnoběžek vhodnými mazivy je základním předpokladem pro docílení nejvyšších pracovních výkonů, funkční bezpečnosti a dlouhé doby životnosti. Bez mazání jsou volnoběžky po velmi krátké době opotřebeny (zničeny) a nejsou již funkční. Dle možnosti je nutno dát přednosti olejovému mazání nebo mazání olejovou mlhou před tukovým mazáním. Za naše volnoběžky a jejich bezvadnou funkci přebíráme zodpovědnost pouze při použití jakosti olejů, případně tuků uvedených v tabulce. Při zvláštních provozních podmínkách, teplotách v horních nebo dolních mezních oblastech a při použití ve vertikální poloze pro vestavbu se na nás, prosím, obraťte.

Oleje
Pro mazání olejovou mlhou jsou vhodné hydraulické oleje HM 10, příp. HM 32. Použití maziv s aditivy snižujícími hodnotu tření, jako např. MoS2 nebo grafit, není přípustné.
Druh oleje Provozní teplota
-15° C až 30° C 15° C až 90° C 60° C až 120° C
Hydraulický olej Hydraulický olej HM 10 Hydraulický olej HM 32 Hydraulický olej HM 100
Motorový olej HD- motorový olej SAE 10 W
ATF-DEXRON III
HD- motorový olej SAE 30


V tabulce naleznete motorové oleje ze sektoru automobilového průmyslu, které je možno snadno obdržet i u čerpacích stanic a v autoopravnách a výborně se hodí pro mazání našich volnoběžek. Kvalifikace maziva: HD-motorový olej SAE 10 W nebo SAE 30 odpovídá "API SF/CC" stejně jako "MIL-L46152B".

Důležité: Uvedené oleje lze smíchat pouze mezi sebou, např. hydraulické oleje s hydraulickými oleji, HD-motorové oleje s HD-motorovými oleji atd. Při přechodu na jiný druh oleje je nutné důkladné umytí volnoběžky a připojovacích dílů čistícím benzínem nebo technickým benzínem. Nepoužívejte žádná rozpouštědla, jako např. Tri, Per nebo chemická čistidla!

Množství oleje závisí na velikosti volnoběžky. Volnoběžka by měla v klidovém stavu při horizontální poloze pro vestavbu stát z 1/3 v olejové lázni.

U mazání olejovou mlhou je nutno dbát na to, aby bylo do volnoběžky přiváděno dostatečné množství čerstvého oleje. U volnoběžek v otevřených pouzdrech je nutno zabezpečit dostatečné následné mazání. Množství se řídí dle konstrukčních vlastností připojovacích dílů a velikosti volnoběžky.

Nejsou-li známa žádná zvláštní přání zákazníka, pak budou naše volnoběžky typu FPD, FND a RA s utěsněním z obou stran naplněny na celou dobu životnosti olejem pro provozní teplotu od 15° C do 90° C.

Tuky
Tuky různých výrobců nabízené na trhu se liší v oblastech výkonů a v parametrech tak hodně, že považujeme za vhodné, abychom Vás na tuto skutečnost upozornili.

Vezměte, prosím, na vědomí: Neexistuje žádný univerzální tuk, který splňuje veškeré provozní podmínky, které mohou v praxi nastat. Následující tabulka poskytuje přehled o vhodných typech tuků třídy konzistence NLGI 2 (příp. NLGI 1 pro Klüber Bio BM 72-501) podle DIN 51818 a jejich parametrech.

Výrobce Druh tuku Zahušťovací prostředek Základní olej Rozsah teplot použití ve °C pro
volnoběžky GMN
Characteristics
Klüber
Lubrication
ISOFLEX LDS18 Special A lithiové mýdlo esterový olej / minerální olej -30 ....+130
Mazací tuk pro nízké teploty a s dlouhou životností s vysokou odolností proti stárnutí a dobrým ochranným účinkem proti korozi.
Shell Alvania
RS
lithiové mýdlo minerální olej -10...+120
Mazací tuk s dlouhou životností a vysokou odolností proti stárnutí a dobrým ochranným účinkem proti korozi.
Klüber
Lubrication
Bio BM
72-50
polymočovina esterový olej -20...+120
Biologicky odbouratelný tuk s dobrými vlastnostmi při chodu naprázdno
Klüber
Lubrication
Synth HB
72-102
polymočovina esterový olej -40...+180
Synthetický tuk s dobrými vlastnostmi při běhu naprázdno


Oba nejprve uvedené tuky jsou určeny pro normální provozní podmínky.

Množství tuku by mělo vyplnit cca 60% volného objemu, který je ve volnoběžce k dispozici. Prosím, dbejte přitom na co možná nerovnoměrnější rozdělení tuku. Doporučujeme mazání disperzním tukem.

Utěsněné kuličkové volnoběžky v provedení "RS" jsou od nás dodávány ošetřené mazivem tak, aby byly připraveny k provozu a v provedení "2RS" jsou namazány na celou dobu životnosti. Pokud nemá zákazník žádná zvláštní přání, pak jsou volnoběžky patřeny mazivem ISOFLEX LDS 18 Special A. Upozorňujeme na to, že značkové produkty firem vyrábějící minerální oleje, za které nepřebíráme žádnou záruku, mohou mít při stejném názvu v různých zemích rozdílné sloužení a vlastnosti. Údaje odpovídají stavu v době tisku v květnu 1999.