www.servisautomatizace.cz automatizace, outsourcing a servis výkonové elektroniky


Volnoběžky - příklady

Nejdůležitější oblasti nasazení pro volnoběžky GMN

tiskařské stroje (pohon duktoru)
kopírovací zařízení (vtažení papíru)
dopravní zařízení (jištění proti zpětnému chodu)
secí stroje (pohon)
transportní zařízení (synchronizátor)
míchací zařízení (bezpečnostní spojka)
vysokonapěťový spínač (natahovací zařízení)


textilní stroje (spínací prvek)
balící zařízení (jednosměrná spojka vypojující hnanou část při překročení daných otáček)
dieselové motory (startovací klika)
průmysl zpracování papíru (posuv)
kladky (jištění proti zpětnému chodu)
nábytkářský průmysl
stavba modelů


Tři klasické příklady nasazení volnoběžky

Spínací prvek:
Jako spínací prvek mění volnoběžka otáčivý pohyb s měnícím se směrem pohybu na otáčivý pohyb se stále stejným směrem pohybu. Názorným příkladem je řehtačka (ráčna) pro utažení a povolení šroubů a matic nebo též posuv materiálu se znázorněným principem funkce.

Jištění proti zpětnému chodu:
Jištění proti zpětnému chodu vypne, dokud se s ním spojené zařízení nachází v požadovaném směru otáčení. Zapne teprve tehdy, když dojde k odstávce zařízení a zamezí poté zpětnému otáčivému pohybu.

Jednosměrná spojka vypojující hnanou část při překročení daných otáček:
Jednosměrná spojka vypojující hnanou část při překročení daných otáček přeruší přenos krouticího momentu, jestliže strana převodu spojky obíhá rychleji než hnaná část. Jakmile je opět dosaženo stejného počtu otáček, jsou krouticí moment a otáčivý pohyb přenášeny. Nejznámějším použitím volnoběžky jako jednosměrné spojky vypojující hnanou část při překročení daných otáček je jízdní kolo.