www.servisautomatizace.cz automatizace, outsourcing a servis výkonové elektroniky


Kompletní volnoběžné spojky - technika

Konstrukce:
U našch kompletních spojek kombinujeme vestavné prvky s broušenými a vytvrzenými kroužky z 100 Cr 6 a opatřujeme prvky vlastnostmi ložisek, takže můžeme nabídnout cenově příznivá a kompaktní řešení. U nabízených standardů je jako vestavný prvek nasazován vždy jeden element typové řady FE 400 M s tzv. meandrovou pružinou. Přirozeně je pro každou kompletní spojku k dispozici též verze s vestavným prvkem typové řady FE 400 Z - lze snadno rozlišt přidaným písmenem "Z". Vedle tohoto vestavného prvku jsou uspořádány vždy jedno kuličkové a jedno válečkové ložisko, takže vznikne kompletně uložený volnoběžný prvek s pevným ložiskem a osazeným posouvacím ložiskem (typy FP a FN). Oba tyto typy je možno dodat též s utěsněním z obou stran a s celoživotní náplní oleje (typy FPD a FND).Funkce:
Správná výška štěrbiny je základním neodmyslitelným předpokladem pro bezvadnou funkci. Prosím, vezměte na vědomí, že správná výška štěrbiny se nastavuje teprve po vlisování, příp. nalisování, za použití předepsaných tolerancí! To platí zejména pro kroužky s velmi tenkými stěnami, které však zákazníkovi ušetří kalení a broušení jeho připojovacích dílů.

Krouticí moment:
Zadané krouticí momenty jsou maximální hodnoty za optimálních podmínek. Krouticí moment je spolehlivě přenášen předepsanými lícováními. Viz též krouticí momenty - vestavné prvky.

Mazání:
Kompletní volnoběžky jsou dodávány v provedeních FPD a FND s životnostní náplní oleje. Otevřené provedení je z výroby pouze konzervováno. Prosím, dodržujte zde naše Pokyny týkající se maziva.