www.servisautomatizace.cz automatizace, outsourcing a servis výkonové elektroniky


Volnoběžky - technika
Volnoběžka se spojkovými tělísky - konstrukce
Volnoběžka sestává ve svém nejjednodušším konstrukčním provedení jako vestavný prvek z klece, spojkových tělísek, jejichž počet závisí na průměru, a z jedné pružiny. Vestavné prvky nejsou samostředící. Proto musí být prostřednictvím vhodného uložení zajištěn vycentrovaný běh vnitřní svěrací dráhy vůči vnější. Naše kompletní volnoběžné spojky, kuličkové volnoběžky a jištění proti zpětnému chodu poskytují systémová řešení s odpovídajícím uložením.Způsob funkce
Spojková tělíska jsou charakteristická svou speciálně vytvořenou geometrií na kontaktních plochách, která při třecím kontaktu s rotačně symetrickými připojovacími díly vytváří definovaný úhel sevření (a, i). Hovoříme o tzv. záběrové křivce. Při zatížení se spojkové tělísko roluje na své svěrací (záběrové) ploše tak daleko, dokud nevznikne rovnováha sil mezi stanoveným kroutícím momentem a napětím dílů volnoběžky (hřídel, náboj, spojkové tělísko). Náběh je tzv.pracovní oblast.

Záběrová křivka musí v pracovní oblasti splňovat centrální kritérium funkčnost <= µ. (µ = součinitel tření). Velikost úhlu náběhu tak závisí na vyvolaném krouticím momentu a reakční síle připojovacích dílů. Prostřednictvím úhlu náběhu vzniká mezi vnitřním a vnějším kroužkem úhel pootočení (přetočení), který zůstává při stejných pracovních podmínkách konstantní a nesmí být zaměněn se skluzem nebo prokluzem.Záběrová křivka – logaritmická spirála
Při rolování svěracích tělísek až do přenášení plného kroutícího momentu mají v ideálním případě vládnout pro všechna spojková tělíska stejné poměry sil. Pro dosažení tohoto cíle je nutné, aby všechna spojková tělíska pohltila krouticí moment současně a se stejným úhlem sevření.Geometrický tvar logaritmické spirály jako záběrové křivky garantuje konstantní úhel sevření v každé poloze záběru spojkových tělísek – nezávisle na momentálním úhlu polohy – u rotačně symetrických připojovacích dílů. Záběrová křivka spojkových tělísek volnoběžek GMN série 400 má tvar logaritmické spirály. Přednostmi jsou vysoká bezpečnost spínání – i při vysokých frekvencích spínání – a vysoké přenositelné krouticí momenty.

Odpružení
Aby bylo možno kdykoliv umožnit spínací pohyb a přenášení kroutících momentů, musí být spojková tělíska prostřednictvím optimalizovaného systému odpružení udržována ve stálém třecím kontaktu. Rozlišujeme dva systémy odpružení:

1. Meandrová pružina
Pro typovou řadu FE 400 (FE 400 M) byla speciálně vyvinuta třídimenzionální pružina ve tvaru meandru. Tato pružina umožňuje odpružení každého jednotlivého spojkového tělíska a je vhodná obzvláště pro nasazení jako spínací prvek pro rychlá a přesná spínání.

2. Tažná pružina
Pro typovou řadu FE 400 Z a typovou řadu FE 8000 je charakteristická jednoduchá tažná pružina, která je v jedné drážce napnutá přes všechna spojková tělesa společně. Menší síla odpružení na spojkové tělísko má za následek lehký běh s malým opotřebením. Toto odpružení je proto vhodné obzvláště pro nasazení jako jištění proti zpětnému chodu nebo jako jednosměrná spojka vypojující hnanou část při překročení daných otáček.

Označení

Standardně zásadně dodáváme volnoběžky s meandrovou pružinou – písmeno "M"nemusí být extra udáno. Pro odpružení Z je nutno v každém případě zvlášť udat písmeno "Z", např. FE 442 Z, FR 422 Z atd.
Poznámka: Pro kuličkové volnoběžky je k dispozici pouze odpružení Z.

Prosím, věnujte pozornost též našim informacím, které se týkají přenositelných Kroutících momentů.