www.servisautomatizace.cz automatizace, outsourcing a servis výkonové elektroniky


Vakuová technika, mazání tuhými mazivy

Vždy dle požadavků a dle budoucích podmínek instalace pro aplikace ve vakuu jsou kuličková ložiska speciálně ošetřena, zabalena a transportována:
pro použití ve vakuu se provede kompletní plazmové čištění.
balení ve vakuovém balícím zařízení

Pro určitá použití smí být kuličková ložiska meziskladována pouze v dusíkových boxech.
Informace týkající se poměrů pro montáž musí být známy.
Musí být zaručeno, že nanesené vrstvy nebudou manipulací nebo montáží poškozeny.
K tomuto tématu Vám GMN poskytne odpovídající radu.Pro potřeby aplikací Vám může být ve spolupráci s GMN zhotoven sešit zátěžových podmínek, v němž budou zafixovány podmínky pro nasazení jako teplota, vakuum, atmosféra určitých, mj. reaktivních plynů, počet otáček, životnost.