www.servisautomatizace.cz automatizace, outsourcing a servis výkonové elektroniky


Montáž a uvedení do provozu

Montáž

Pro dosažení optimálního výkonu předpokládá montáž kuličkových ložisek velkou pečlivost, odborné znalosti a čistotu.

Chyby při montáži kuličkových ložisek mohou zpochybnit hodnotu nejlepší konstrukce a navíc mohou být příčinou vysokých nákladů na opravu a údržbu. Rádi bychom Vám tedy prostřednictvím následujícího textu poskytli několik pokynů pro správnou montáž kuličkových ložisek:

Pro montáž kuličkových ložisek doporučujeme co možná nejčistší, bezprašný a suchý prostor, kde není pracováno ani se stlačených vzduchem ani není prováděno třískové obrábění.

Kuličková ložiska by se měla vyjmout z balení teprve bezprostředně před montáží. Případné naplnění tukem by se rovněž mělo provést až krátce před montáží, přičemž je nutno se vyhnout použití špachtlí nebo mazání ložisek rukou..

Jako ideální se osvědčilo nanášení tuku pomocí injekčních stříkaček, které lze zakoupit v lékárnách. Mytí ložisek není u normálních mazacích tuků nutné, pouze u tuků se silikonovým, FTW nebo polytetrafluoretylenovým základem se doporučuje odstranění konzervačního prostředku. Při stanovení potřebného množství tuku se s důvěrou obraťte na naše technické poradce.

Toto čištění se za žádných okolností nesmí provádět v ultrazvukové lázni, ale mělo by být umožněno rozpuštění konzervace při lehkém kyvném pohybu.

Doporučujeme použití filtrovaného čistícího benzínu 100/140 (max. průchodnost filtru 0,45 µm), odvětrání ložisek by se mělo provádět pod prachotěsným krytem. V žádném případě nesmí být kuličková ložiska sušena ofukováním stlačeným vzduchem, protože tak by mohlo dojít ke vniknutí prachu a vlhkosti.

Finally the bearings, ready for installation, can be mounted by adequate means. It is of utmost importance to avoid misalignment of the bearings in the seats and that mounting loads never be applied through the balls.

Kuličková ložiska připravená k montáži pak lze namontovat s použitím vhodného montážního prostředku. Přitom je důležité, aby montážní nářadí zamezilo pootočení ložisek na sedle a aby nebyla montážní síla nikdy svedena přes na valivé těleso.

Následující obrázky objasňují správnou montáž:Červené čáry představují působení síly při nalisování..

Je možno rozeznat, že jsou zde montážní síly vedeny přes valivé těleso, což vede k vtlačení materiálu v oběžných dráhách a tím k hlučnosti chodu a ke snížení doby životnosti ložiska..


Zde je kuličkové ložisko při pevném uložení správně nalisováno na hřídeli.

Montážní síly jsou vedeny pouze přes vnitřní kroužek, kulička a oběžné dráhy zůstanou bez napětí a nepoškozené.


Ve vzácném případě, když jsou plánována dvě pevná uložení, může být ložisko montováno tak, že jsou oba kroužky rovnoměrně stisknuty. Tímto způsobem zůstávají kuličky a oběžné dráhy rovněž nepoškozeny.Uvedení do provozu

Olejové mazání

U ložisek mazaných olejem není obecně předepsán žádná zvláštní fáze zaběhnutí. Jako výhodné se však osvědčilo,
lje-li mazání k dispozici před uvedením do provozu (při mazání olej – vzduch je nutno zohlednit délku přívodních vedení), tak se zamezí nedostatečnému mazání při rozběhu,
je-li provedena krátká fáze rozběhu, která umožní ložiskům, aby se trochu usadila.

Tukové mazání

Při tukovém mazání je nutný běh za účelem rozdělení (rozvodu) tuku, protože přeplněním ložiska dochází k vysokému rozbíjení a mísení a kromě toho není zaručeno, že tuk přilne na povrchy nutné pro mazání tak rovnoměrně, aby se vytvořil uzavřený film maziva.

GMN doporučuje pro většinu použití následující průběh:
startovací sekvence s asi 10% pozdějšího jmenovitého počtu otáček, následně zastavení jednotky a ochlazení na okolní teplotu.
sekvence pro distribuci (rozdělení) tuku, provoz při cca 50% jmenovitého počtu otáček, přičemž by měla být provozní teplota jen o něco málo vyšší než pozdější cílová teplota. Při dosažení teplotního maxima je nutno jednotku opět zastavit je nutno ji opět zchladit na okolní teplotu.
zkušební sekvence, první nasazení při jmenovitém počtu otáček. Pokud by byla překročena cílová teplota, je nutno provést ještě jednou sekvenci pro distribuci (rozdělení) tuku.


Délka a četnost cyklů závisí na daných skutečnostech příslušné konstrukce. Eventuálně existující tukové komory, omezený konstrukční prostor, koncový počet otáček a okolní média mají vliv na průběh ozdělení tuku. I zde Vám dále poradí naši techničtí poradci.