www.servisautomatizace.cz automatizace, outsourcing a servis výkonové elektroniky


Zvláštní kuličková ložiska / technika

Pro určité aplikace není možno použít kuličková ložiska z našeho standardního programu. Omezený konstrukční prostor, zvláštní druh mazání nebo vedení maziva nebo určité vedlejší funkce neumožňují často doplnění o další elementy zařízení. Pak bude nutno kuličková ložiska, vycházeje ze standardního provedení, cíleně přizpůsobit příslušné aplikaci.Vývojová oblast "Speciální kuličková ložiska" poskytuje možnost provedení takových přizpůsobení. GMN může v této souvislosti využít bohatých zkušeností, které nasbíralo během mnoha speciálních projektů a díky úzké spolupráci s vlastní výrobou vřeten a díky spolupráci s univerzitami. Spektrum sahá od odlišných rozměrů a tvarů jednotlivých částí ložiska přes přesná kuličková ložiska pro lineární vedení až po výrobu ložisek pro extrémní oblasti nasazení ve vysokém vakuu do 500 °C.

V GMN mohou být dle specifických požadavků zákazníka vyrobeny rovněž ložiska plus okolní konstrukční díly, jako např. distanční vložky  nebo bez integrovaného přívodu oleje a kompletní ložiskové jednotky, příp. zasouvací jednotky.

Výroba speciálních ložisek a ložiskových jednotek probíhá stejně jako u katalogových ložisek na speciálních velmi přesných obráběcích strojích. To znamená, že je lze vyrábět ve všech třídách přesnosti dle DIN, ISO a AFBMA- standardů, které jsou v GMN obvyklé. Výroba je však na základě existujícího strojního parku firmy GMN omezena na následující rozsahy průměrů:
Vnější průměr D <= 120 mm

Vnitřní průměr d >=3 mm