www.servisautomatizace.cz automatizace, outsourcing a servis výkonové elektroniky


Vakuová technika, mazání tuhými mazivy

Naše produkty s tuhýmimazivy pro oblasti speciálního použití

vakuové technika, např. oblast elektronových mikroskopů, turbomolekulární čerpadla
letectví astronautika
technika produkce polovodičů
lékařská technika, např. rentgenky s otočnou anodou


Extrémní okolí pro valivá ložiska
Ve vysokém vakuu a ve vysokých teplotách do více jak 500°C je použití konvenčních olejů nebo tukového mazání nemožné.
Funkce, spolehlivost a životnost komponent valivých ložisek bude zajištěna vrstvami a systémy tuhých maziv.

Komponenty kuličkových ložisek, jako kroužky, kuličky a klece jsou vyráběny ze žáruvzdorných rychlořezných ocelí nebo slitin (např. NiBe 2 ).
Alternativně jsou nabízena hybridní ložiska s keramickými komponentami (např. kuličky z Si 3 N 4 ).

Mazání tuhými mazivy
Pro fyzikální nanášení komponent valivých ložisek tribologickými vrstvami jsou u GMN pro předběžné ošetření k dispozici zařízení Sputter-PVD a zařízení pro plazmové čištění.

Nanášení vrstev slouží vždy dle použití a požadavků jako ochrana proti opotřebení, jako oddělovací prostředek určený k zamezení zadření, jako transportní mazání minimální mazání a mají vlastnosti nutné pro nouzový běh. Koeficienty tření různých systémů sahají od 0,01 až po 0,25 při teplotách až 500 °C.

Díky malé tloušťce nanášených vrstev nejsou negativně ovlivněny míry a tolerance substrátů.

Informace týkající se technologie zařízení Sputter-PVD a příkladů použití naleznete pod políčky Technika a Příklady .

Vývoj
V projektech s výzkumnými partnery různých univerzit jsou prováděny další výzkumy a nový vývoj.
Musí být zkoumány vlivy vlastností substrátů jako drsnost, povrchová morfologie, struktury materiálu a též vlastnosti vrstvy, jako vznik zárodků, krystalizace, adheze, mikrostruktura a vlastní pnutí, a musí jim být porozuměno.

Pro charakteristiku tribologických vrstev, prostředku zajišťujícího přilnavost, příp. mezivrstvy jsou k dispozici, jsou k dispozici elektronová rastrovací mikroskopie, ohyb elektronů a rentgenových paprsků a ke zkoumání opotřebení jsou k dispozici vysokovakuové vysokoteplotní tribometry a vysokovakuové vysokoteplotní měřiče výbrusu kuličkové dráhy.